โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน

สนใจสมัครเรียน
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2566

ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

Download ใบสมัคร และยื่นสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ในวันและเวลาการ (พร้อมชำระค่าสมัคร)

ติดต่อสอบถาม (ก่อนซื้อใบสมัคร) โทร 02-465-0954 , 02-890-0977 กด 0

รายละเอียดหลักสูตร Download ใบสมัคร
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2566

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
และนักเรียนที่เข้าระหว่างชั้น

Download ใบสมัคร และยื่นสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ในวันและเวลาการ (พร้อมชำระค่าสมัคร)

ติดต่อสอบถาม (ก่อนซื้อใบสมัคร) โทร 02-465-0954 , 02-890-0977 กด 0

รายละเอียดหลักสูตร Download ใบสมัคร