ค่าเทอมสาขาการโรงแรม
ค่าเทอมสาขาการโรงแรม
ค่าเทอมสาขาการโรงแรม ปวส. เท่าไรคะ ผ่อนจ่ายได้กี่ครั้ง หลักสูตร ทวิภาคี  

 
นางสาว
Orawan2542jane@gmail.com
12/12/2560 8:09:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300	

สหรับสาขาการโรงแรม หลักสูตรทวิภาคี ค่าเทอมจะเป็นเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร นักเรียนแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ และยังสามารถกู้ทุนกยศ. กรอ. ได้ด้วยนะคะ

สำหรับหลักสูตรทวิภาคีเราเน้นให้นักเรียนที่สนใจเรียนด้วย ฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการด้วย  ซึ่งหลักสูตรนี้ นักเรียนจะมีรายได้ระหว่างเรียน เดือนละ 8 – 9 บาทต่อเดือน รวมตลอดหลักสูตรถึง 120,000 บาท ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่นักเรียนที่จบ.6 สนใจเรียนมากที่สุด เพราะทำให้เขามีรายได้ระหว่างเรียน โดยไม่ต้องเป็นภาระผู้ปกครอง บางคนสามารถส่งเงินกลับบ้านให้คุณพ่อ คุณแม่ด้วยนะคะ เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรปวส. สถานประกอบการยังออกใบผ่านงานให้นักเรียน  สามารถต่อยอดการทำงานได้เมื่อเรียนจบค่ะ

	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-9065-6 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ชนันท์ภัส หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ