สอบถามการสมัครเรียน
สอบถามการสมัครเรียน
ต้องการเรียนต่อ ปวช. เกี่ยวกับภาษา อยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นว่าต้องทำไงบ้าง และสามารถลงเรียนเสาร์อาทิดได้มั้ย คือจบ,ม 3 มาหลายปีแร้ว อยากลงเรียนต่อ  

 
นางสาวธิดารัตน์
ID-LINE
4/12/2560 8:17:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300	

สำหรับสาขาภาษาต่างประเทศ เราเปิดเฉพาะภาคปกติค่ะ เพราะสาขาภาษาเป็นสาขาที่ต้องเรียนเยอะ เนื่องจากการเรียนภาษาหากไม่ต่อเนื่องจำทำให้นักเรียน ไม่เข้าใจอาจลืมได้ เและเราเน้นให้เรียนกับครูต่างชาติโดยตรง  ไม่ทราบนักเรียนอายุเท่าไหร่ค่ะ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ก็สามารถสมัครเรียนได้นะคะ 

	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-9065-6 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ชนันท์ภัส หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ