สาขาการโรงแรม
สาขาการโรงแรม
ถ้าเรียนการโรงแรมฝึกงานจะมีรายได้ด้วนป้ะคะสำหรับหลักสูตร ทวิภ่าคี  

 
นางสาว
Orawan2542jane@gmail.com
4/12/2560 8:01:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300	

นักเรียนที่ต้องการรายได้ระหว่างเรียน Scc มีทางเลือกไม่เหมือนใครถึง 2 แบบ
แบบที่ 1 หลักสูตร ปกติ (ทวิภาคี) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เราเน้นให้นักเรียนที่สนใจเรียนด้วย ฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการด้วย  ซึ่งหลักสูตรนี้ นักเรียนจะมีรายได้ระหว่างเรียน เดือนละ 8 – 9 บาทต่อเดือน รวมตลอดหลักสูตรถึง 120,000 บาท ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่นักเรียนที่จบ.6 สนใจเรียนมากที่สุด เพราะทำให้เขามีรายได้ระหว่างเรียน โดยไม่ต้องเป็นภาระผู้ปกครอง บางคนสามารถส่งเงินกลับบ้านให้คุณพ่อ คุณแม่ด้วยนะคะ เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรปวส. สถานประกอบการยังออกใบผ่านงานให้นักเรียน  สามารถต่อยอดการทำงานได้เมื่อเรียนจบค่ะ
แบบที่ 2  หลักสูตร ปกติ นักเรียนสามารถทำงานพิเศษ งานPart time 3 – 6 วันตอนเย็นและวันหยุดนักเรียนสามารถทำงานและมีรายได้ไม่น้อยเลยค่ะ เฉลี่ย 5,000 บาทต่อเดือน  สามารถเก็บมาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้สบายๆๆ ไม่ต้องเป็นภาระผู้ปกครอง 
ทุน นอกจากนี้วิทยาลัยยังมีกองทุนไว้คอยช่วยเหลือนักเรียน  กรณีที่ผู้ปกครองที่มีภาระเยอะ สามารถให้นักเรียนยื่นกู้ทุนกยศ.  กรอ. ได้ด้วย  สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนต่อและมอบตัวแล้ว คนที่ยื่นกู้ทุนกยศ. กรอ. จะได้รับอนุมัติทุกราย และไม่ต้องชำระค่าเทอม 12500 บาทเลย เมื่อนักเรียนยื่นกู้ทุนตรงนี้ 
***** นักเรียนจะชำระเพียงค่าเสริมกิจกรมต่างๆๆเพียง 5000 บาท****


	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-9065-6 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ชนันท์ภัส หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ