มีสาขาคอมพิวเตอร์ไหมค่ะ
มีสาขาคอมพิวเตอร์ไหมค่ะ
มีสาขาคอมพิวเตอร์ไหมค่ะ  

 
พิกุล
pik@gmail.com
4/12/2560 7:59:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300	

ระดับ ปวช. และ ปวส. เปิดรับสมัคร สาขาเทคโนโลยีสานสนเทศ (คอมพิวเตอร์)  ถ้าระดับปวช. เราเปิดภาคปกติ เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
สำหรับปวส. เราเปิดภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ และเปิด ภาคสมทบ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
 ไม่ทราบนักเรียนจบระดับอะไรมาค่ะ หากปวช. เราเปิดรับสาขานี้เพียง 2 ห้อง ตอนนี้ใกล้เต็มแล้ว ให้รีบมาสมัครนะคะ

ถ้าระดับปวส. เรารับปกติ 1 ห้อง และ สมทบ 1ห้องค่ะ สนใจให้รีบสมัครเข้ามานะคะ

	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-9065-6 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ชนันท์ภัส หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ