ไปสมัครเรียนต้องใช้เอกสารอะไรบ้างหรือเตรียมอะไรไปบ้าง
ไปสมัครเรียนต้องใช้เอกสารอะไรบ้างหรือเตรียมอะไรไปบ้าง
ไปสมัครเรียนต้องใช้เอกสารอะไรบ้างหรือเตรียมอะไรไปบ้างค่ะ  

 
น.ส.ณัฐธิดา
nattida_1203@hotmail.com
4/12/2560 7:55:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300	

 ในวันที่นักเรียนมาสมัคร มอบตัว ให้เตรียมเอกสารมาดังนี้ค่ะ
1. สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน และของบิดา มารดา คนละ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  ของนักเรียน และของบิดา มารดา คนละ 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย จำนวน 2 แผ่น  ขนาด 1 นิ้ว1/2
4. ใบรบ.จบ (ให้นำมาให้ตอนเปิดเทอม)
และ เตรียมค่าใช้จ่ายในการสมัคร 2500 บาทค่ะ สะดวกแล้วให้นักเรียนรีบมาสมัครด่วนนะคะ เพราะแต่ละสาขาเรารับจำนวนจำกัดค่ะ


	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-9065-6 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ชนันท์ภัส หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ