ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรธุรกิจสถานพยาบาล ปวช. ในหนึ่งเทอมราคาเท่าไหรค้ะ  

 
ภนิดา
panida2908mint@gmail.com
21/11/2560 10:24:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
				
					 		
สวัสดีค่ะ 

	ปวช สาขาธุรกิจพยาบาล ค่าใช้จ่ายประมาณ เทอมล่ะ 7000 กว่าบาทค่ะ นักเรียนสามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆได้นะคะ หรือสาขาขอกู้ทุนกยศ ได้ด้วย ระหว่างเรียนจะมีงานให้ทำ สามารถหารายได้ระหว่างเรียนด้วยนะคะ
	
	
	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-7668 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ศาริณี หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ