จะรู้ได้ไงว่าสมัคออนไลน์ได้แล้ว
จะรู้ได้ไงว่าสมัคออนไลน์ได้แล้ว
จะรู้ได้ไงว่าสมัคออนไลน์ได้แล้ว  

 
ณัฐชิญาจารัตน์
natchiya4563@gmail.com
27/2/2560 12:12:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
				
					 		
สวัสดีค่ะ 
รบกวนขอชื่อ นามสกุล นักเรียนด้วยนะคะ จะได้ตรวจสอบรายชื่อให้นะคะ
	
	
	
	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-7668 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ศาริณี หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ