สมัครเรียนออนไลน์ต้องรออะไรบ้างค่ะ?
สมัครเรียนออนไลน์ต้องรออะไรบ้างค่ะ?
สมัครเรียนออนไลน์ต้องรออะไรบ้างค่ะ แล้วถ้ายังแก้0ไม่เสร็จรับเข้าเรียนมั้ยค่ะ จะต่อปวช.สาขาบัญชีค่ะ  

 
นส.อัจฉราพร
ppiie713@gmail.com
8/2/2560 14:43:00
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ
11 ซอยสุพรรณ ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
				
					 		
สวัสดีค่ะ 

	
	สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ แต่นักเรียนจะต้องแก้ 0 ให้เรียบร้อยก่อนจบนะคะ ถึจะสามารถเข้าศึกษาต่อได้
	
	    หากนักเรียนมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ โทร.     
		 02-668-7668 ต่อ 11,12 ติดต่อ อ.ศาริณี หรือ พี่ธนาภรณ์  ได้ในวันเวลาราชการค่ะ