ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
โทรศัพท์
E-MAIL
ชื่อโรงเรียนเดิม
จังหวัด
จองระดับชั้น
ทุน
หอพัก
ปวช.ปกติ "90 คนแรกทุนเรียนฟรี"
สำหรับผู้สมัครระดับ "ปวช"

บัญชี

เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)

 

ปวช.ปกติ "สาขายอดนิยม"

ธุรกิจสถานพยาบาล

ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

 

ปวช.สมทบ "วันหยุด"

ธุรกิจสถานพยาบาล

บัญชี

เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)

 

ปวส.ปกติ "มีงานพิเศษ"
สำหรับผู้สมัครระดับ "ปวส"

ธุรกิจสถานพยาบาล

บัญชี

ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

การจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)

 

ปวส.ทวิภาคี " ไม่มีเงินก็เรียนได้"

ธุรกิจสถานพยาบาล

บัญชี

การจัดการโลจิสติกส์

การโรงแรม

การจัดการ

สปาและความงาม

 

ปวส.สมทบ "วันหยุด"

ธุรกิจสถานพยาบาล

บัญชี

เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)

การจัดการ