::::::::..
..::::::::
   
  วิธีการสมัครเรียน
  ติดต่อโรงเรียน
 

 

 

วิธีการสมัครเรียน 2 วิธี

1. จองทางไปรษณีย์

โดยส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินเป็นค่าจองที่เรียนคนละ 1,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินนี้จะหักออกจากค่าเล่าเรียนจำนวนเต็ม(สำหรับ ปวส.)หรือหักออกจากค่าเบ็ดเตล็ด (สำหรับ ปวช.) ดังนั้น ในวันมอบตัวคงชำระในส่วนที่เหลือ การส่งค่าจองที่เรียนหรือค่าเล่าเรียนทางไปรษณีย์โปรดระบุ ชื่อผู้รับ คือ

 

ถึง

ดร.เรียม อินทกุล
พณิชยการสุโขทัย
11 ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กท. 10300
สั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิต

 

โดยอย่าลืมกรอกชื่อ - ที่อยู่ของนักเรียนลงใน  ใบสมัครจองที่เรียน  ( ด้านหลังโบรชัวร์ ) ตัดส่งมาพร้อมด้วยรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1รูป ส่งมาพร้อมธนาณัติ จากนั้นพณิชยการสุโขทัยจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐาน พร้อมกำหนดวันเวลามอบตัว (หากไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินเนื่องจากสูญหายระหว่างทาง กรุณาเก็บหลักฐานต้นขั้วธนาณัติมาแสดงในวันมอบตัวแทนใบเสร็จด้วย)

ใบสมัครจองที่เรียน << คลิกที่นี่

2. มาจองและสมัครเรียนที่สถาบันโดยตรง

มาจองด้วยตนเองหรือผู้ปกครองมาจองให้ที่สถาบัน โดยชำระค่าจองคนละ 1,000 บาท พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ้ามี) หลังจากนั้น SCC พณิชยการสุโขทัยจะกำหนดวันมอบตัว โดยนักศึกษาจะต้องมาพร้อมผู้ปกครองและนำหลักฐานต่างๆมา พร้อมกับชำระค่าเล่าเรียนตามที่กำหนด

3. การจองหอพัก

บริการหอพักสตรีชั้นดี ปลอดภัย และใกล้สถาบัน ผู้ประสงค์จะจองหอพัก สามารถส่งธนาณัติ ค่าจองหอพัก 500 บาท/คน มาพร้อมกับการจองที่เรียน หากต้องการพักที่เดียวกับเพื่อนให้ระบุชื่อเพื่อนมาในใบสมัครจองที่เรียนด้วย

4. การมอบตัว

นักศึกษาจะต้องมาพร้อมผู้ปกครองและนำหลักฐานต่างๆ มาพร้อมกับชำระค่าเล่าเรียนตามที่กำหนดในวันมอบตัว

สวัสดิการนักศึกษา

- บริการหอพักเฉพาะนักศึกษาหญิงที่สะดวกปลอดภัย

- บริการจัดหาสถานที่ฝึกงานภายใต้การดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด

- กองทุน SCC รวมใจเพื่อเพื่อนและศิษย์ยามฉุกเฉิน

- บริการเบิกค่าเล่าเรียนและใบเสร็จล่วงหน้า สำหรับบุตรข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน

- ประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัยที่มั่นคง

 

กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน     15 พ.ค. - 29 ก.ย.

ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน       6 พ.ย. - 17 มี.ค.

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่บัดนี้

สอบถามรายละเอียดเหล่านี้เพิ่มเติมทางไปรษณีย์

หรือทางอีเมลล์ study@scc.ac.th หรือ กรอกแบบสอบถาม << คลิกที่นี่

หรือติดต่อโดยตรงที่สถาบัน

- ทุน ICL สำหรับ ปวส. และทุนสุโขทัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน

- การเรียนฟรีของ ปวช.

- การเดินทางไปโรงเรียน, การเข้าอยู่หอพักและความเป็นอยู่

- เยี่ยมชมสถาบันและนัดหมายบริการรับจากโรงเรียนเดิม, สถานีรถไฟ และสถานีขนส่ง

- โปรแกรมการเรียน, การเรียนต่อและการทำงาน

 

ใบสมัครจองที่เรียน << คลิกที่นี่