วันวิชาการ SUKHOTHAI OPEN HOUSE 2016

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (งานวันวิชาการ) "Sukhotthai Open House 2016" ประจำปีการศึกษา 2559 ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย กิจกรรมในงาน อาทิ การแสดงผลงานทางวิชาการนักศึกษา การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การออกบูธธงฟ้า สินค้าราคาถูก และสินค้าอื่นๆ บริการสปามือและเล็บ นวดคอ บ่า ไหล่ สอนอาชีพ สนุกกับภาษาอังกฤษ และการแสดงต่างๆในงาน โดยมี นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต มาเป็นประธานในการเปิดงาน

*ขอบคุณภาพถ่ายจากกล้องอาจารย์ทุกท่านค่ะ

Click a picture to see a larger view.