ค่าย Learning Together ปวส.2

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และหมวดต่างๆ จัดกิจกรรม ค่าย Learning Together ระดับ ปวส.2 ณ สายป่านรีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน

Click a picture to see a larger view.